colexiados > baixas

Para solicitar a tua baixa colexial é indispensable facer chegar ao colexio o orixinal ou escaneado no e-mail, a solicitude de baixa firmada , sempre anteriormente ás seguintes datas:


  • - Antes do 15 de marzo( para facerse efectivo ao 30 de marzo)
  • - Antes do 15 de xuño (para facerse efectico ao 30 de xuño)
  • - Antes do 15 de setembro (para facerse efecticvo ao 30 de setembro)
  • - E antes do 15 de decembro (para facerse efectivo ao 30 de decembro)

Nota: independientemente de cando firmes a túa baixa estarás colexiado ata o final de trimestre abonado.

© Colexio Oficial de Técnicos Agrícolas de Ourense - Todos os dereitos reservados
ACV Galaica