novas

 Xornada Técnica obras de construción sen proxecto e de emerxencia

Imprimir admin - 16-Septembro-2016 - 12:49:56 

O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) comunicalle para o seu coñecemento e divulgación que o  mércores 28 de setembro, ás 9:45 horas,terá lugar no Centro de Issga en Ourense. R/ Villaamil e Castro s/n. 32004 Ourense. España, a seguinte actividade formativa:
 

© Colexio Oficial de Técnicos Agrícolas de Ourense - Todos os dereitos reservados
ACV Galaica